نمایش 16 24 36

راهنمای پلی آمیدی درب کشویی Combi 450.25.30 ایتالیا

راهنمای پلی آمیدی بالای درب کشویی  
 • قطر 25
 • ارتفاع پلی آمید 30
 • گارانتی : 5 سال تعویض (زنگ زدگی و خوردگی)
 • ساخت ایتالیا

راهنمای پلی آمیدی درب کشویی Combi 450.30.40 ایتالیا

راهنمای پلی آمیدی بالای درب کشویی  
 • قطر 30
 • ارتفاع پلی آمید 40
 • گارانتی : 5 سال تعویض (زنگ زدگی و خوردگی)
 • ساخت ایتالیا

راهنمای پلی آمیدی درب کشویی Combi 450.40.60 ایتالیا

راهنمای پلی آمیدی بالای درب کشویی  
 • قطر 40
 • ارتفاع پلی آمید 60
 • گارانتی : 5 سال تعویض (زنگ زدگی و خوردگی)
 • ساخت ایتالیا

هدایتگر درب کشویی Combi 455.42 ایتالیا

هدایتگر درب کشویی  455.42  
 • قطر : 42 میلیمتر
 • گارانتی : 5 سال تعویض (زنگ زدگی و خوردگی)
 • ساخت ایتالیا

هدایتگر درب کشویی Combi 462.G ایتالیا

هدایتگر درب کشویی 462G  
 • دارای 4  راهنما
 • دارای قابلیت تنظیم
 • گارانتی : 5 سال تعویض (زنگ زدگی و خوردگی)
 • ساخت ایتالیا

هدایتگر درب کشویی Combi 462M ایتالیا

هدایتگر درب کشویی 462M  
 • دارای 4  راهنما
 • دارای قابلیت تنظیم
 • گارانتی : 5 سال تعویض (زنگ زدگی و خوردگی)
 • ساخت ایتالیا

هدایتگر درب کشویی Combi 462P ایتالیا

هدایتگر درب کشویی 462P  
 • دارای 4  راهنما
 • دارای قابلیت تنظیم
 • گارانتی : 5 سال تعویض (زنگ زدگی و خوردگی)
 • ساخت ایتالیا

هدایتگر درب های صنعتی ریلی همراه با دو راهنما مدل 464COMBI

هدایتگر درب کشویی 464  
 • دارای 2 راهنما
 • دارای قابلیت تنظیم
 • گارانتی : 5 سال تعویض (زنگ زدگی و خوردگی)
 • ساخت ایتالیا