نمایش 17–32 از 55 نتیجه

نمایش 16 24 36

دستگیره کاوه صنعت مدل 1280R دو تکه مشکی

1,177,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: 1280R (12400)
 • رنگ: مشکی
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1400R سربی دو تکه زیتونی

745,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: (14400) 1400R
 • رنگ: زیتونی
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1410P R سربی دو تکه pvd

765,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: (1410P-R (14400
 • رنگ: pvd
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1420S R سربی دو تکه استیل مات

700,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: (14400) 1420S-R
 • رنگ: استیل مات
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1472R سربی دو تکه سفید

700,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: (14400) 1472R
 • رنگ: سفید
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1480R سربی دو تکه مشکی

765,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: (14400) 1480R
 • رنگ: مشکی
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1500R دو تکه زیتونی

860,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: 1500R (15400)
 • رنگ: زیتونی
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1510P R دو تکه Pvd

880,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: 1510P-R (15400)
 • رنگ: Pvd
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1520R دو تکه استیل مات

815,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: 1520R (15400)
 • رنگ: استیل مات
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 15400 دو تکه سفید

815,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: 15400
 • رنگ: سفید
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1551R دو تکه نسکافه ای

795,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: 1551R (15400)
 • رنگ: نسکافه ای
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1580G R دو تکه مشکی

795,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: (1580G-R (15400
 • رنگ: مشکی
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1592G R دو تکه قهوه ای

795,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: 1592G-R (15400)
 • رنگ: قهوه ای
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 1652R دو تکه نسکافه ای

1,200,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: 1652R
 • رنگ: نسکافه ای
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 3022S R دو تکه سیلور

1,177,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: 3022S-R
 • رنگ: سیلور
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال

دستگیره کاوه صنعت مدل 3212R دو تکه طلایی

1,122,000 تومان
 • برند: کاوه صنعت
 • مدل: 3212R
 • رنگ: طلایی
 • نوع کاربری : کلیدی-سوئیچی-سرویس-آپارتمانی
 • تعداد در جعبه: 1 عدد
 • تعداد در کارتن: 14 عدد
 • ساخت : ایران
 • گارانتی : 5 سال